Rùa cạn và rùa nước ngọt

Đông Nam Á là khu vực có các loài rùa cạn và rùa nước ngọt đa dạng nhất thế giới, với hơn 90 loài, chiếm hơn 25% tổng số các loài rùa cạn và rùa nước ngọt được biết đến. Không kể mức độ đa dạng cao và tầm quan trọng của khu vực Đông Nam Á đối với các loài rùa cạn và rùa nước ngọt, nhiều loài trong số này vẫn nằm trong danh mục loài bị đe dọa lớn nhất trên thế giới. Báo cáo năm 2011 của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) về rùa cạn và rùa nước ngọt trên toàn cầu đã xếp 17 loài rùa của châu Á vào nhóm 25 loài bị đe dọa cao nhất thế giới.

Việt Nam là nơi sinh sống của 25 loài rùa cạn và rùa nước ngọt bao gồm hai loài đặc hữu, Rùa hộp trán vàng miền Nam (Cuora picturata) và Rùa trung bộ (Mauremys annamensis). Cả hai loài được coi được xếp ở mức cực kỳ nguy cấp với số lượng trên đà suy giảm. Rùa trung bộ là loài vô cùng hiếm và chỉ được tìm thấy ở khu vực miền Trung của Việt Nam. Rùa hộp trán vàng miền Nam được tìm thấy ở các tỉnh phía Nam xung quanh các tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa.

Các mối đe dọa

Săn bắt và mất môi trường sống là hai trong số các nguyên nhân chính dẫn đến sự suy giảm số lượng cá thể của các loài rùa cạn và rùa nước ngọt, bao gồm cả Giải sin-hoe. Các loài rùa cạn và rùa nước ngọt bị săn bắt chủ yếu để kinh doanh thịt thú rừng, sử dụng là nguyên liệu trong y học cổ truyền và buôn bán thú cảnh.

Chúng tôi đang làm gì?

WCS Việt Nam làm việc với các cơ quan của chính phủ Việt Nam, hỗ trợ xây dựng năng lực và cung cấp thông tin về chính sách nhằm nâng cao hiệu quả giám sát các hoạt động buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật. Chúng tôi nghiên cứu về các đường dây buôn bán, các địa điểm buôn bán/chế biến động vật hoang dã trái pháp luật, và chia sẻ với các cơ quan thực thi pháp luật để điều tra và ngăn chặn.

Đồng thời, chúng tôi cũng tiến hành nghiên cứu, giám sát dịch bệnh trên động vật hoang dã; khả năng lây truyền bệnh giữa người và động vật hoang dã.
Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật ở cả cấp trung ương và địa phương, trong đó có cảnh sát và kiểm lâm, cũng như hỗ trợ kỹ thuật như cung cấp thông tin, kỹ năng giám định loài, tư vấn về pháp luật nhằm mục tiêu triệt phá các mạng lưới tội phạm lớn.

 

Nguồn:

Turtle Conservation Coalition [Rhodin, A.G.J., Walde, A.D., Horne, B.D., van Dijk, P.P., Blanck, T., and Hudson, R. (Eds.)]. 2011. Turtles in Trouble: The World’s 25+ Most Endangered Tortoises and Freshwater Turtles—2011. Lunenburg, MA: IUCN/SSC Tortoise and Freshwater Turtle Specialist Group, Turtle Conservation Fund, Turtle Survival Alliance, Turtle Conservancy, Chelonian Research Foundation, Conservation International, Wildlife Conservation Society, and San Diego Zoo Global, 54 pp.

McCormack, T., Stuart, B. & Blanck, T. 2016. Cuora picturata. (errata version published in 2017) The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T163463A115303820. www.iucnredlist.org. Downloaded on 12 July 2017.

Asian Turtle Trade Working Group. 2000. Mauremys annamensis. (errata version published in 2016) The IUCN Red List of Threatened Species 2000: e.T12876A97370458. www.iucnredlist.org. Downloaded on 12 July 2017.

Copyright 2007-2021 by Wildlife Conservation Society

WCS, the "W" logo, WE STAND FOR WILDLIFE, I STAND FOR WILDLIFE, and STAND FOR WILDLIFE are service marks of Wildlife Conservation Society.

Contact Information
Address: 2300 Southern Boulevard Bronx, New York 10460 | (718) 220-5100