Văn bản pháp luật

Hoạt động buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật ở Việt Nam được quản lý bởi hệ thống khuôn khổ pháp lý và văn bản pháp luật khác nhau. Những văn bản pháp luật được tóm tắt dưới đây sẽ cung cấp khái quát thông tin cho các bộ ngành và các cơ quan liên quan ở Việt Nam.

Luật, Quy định, Thông tư và Hướng dẫn Nội dung liên quan đến động vật hoang dã
Luật Lâm nghiệp 2017 Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 Quy định về quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng; chế biến và thương mại lâm sản.
Luật Đa dạng sinh học 2008 Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 Quy định về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học.
Nghị định 06/2019/NĐ-CPNghị định 06/2019/NĐ-CP
ngày 10/03/2019
Quy định Danh mục các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; chế độ quản lý, bảo vệ, trình tự, thủ tục khai thác các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; nuôi động vật rừng thông thường; thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (sau đây viết tắt là CITES) tại Việt Nam.
Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13,
được thông qua ngày 27/11/2015, sửa đổi, sung bởi Luật số , 12//2017/QH14 ngày 20/06/2017. Hiệu lực bắt đầu từ ngày 01/01/2018.
Quy định chế tài hình sự đối với các hành vi săn bắt, giết, nuôi, nhốt, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ trái phép động vật hoang dã, bộ phận cơ thể và sản phẩm của chúng.
Nghị quyết 05/2018/NQ-HDTPNghị quyết 05/2018/NQ-HDTP, ngày 05/11/2018 Hướng dẫn áp dụng điều 234, điều 244 BLHS sửa đổi bổ sung 2017 
Nghị định 35/2019Nghị định 35/2019
ngày 10/06/2019, quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi săn bắn, bẫy, bắt, lấy dẫn xuất, nuôi, nhốt, vận chuyển, mua, bán, kinh doanh, cất giữ, chế biến trái phép lâm sản.
Nghị định 160/2013/NĐ-CP Nghị định 160/2013/NĐ-CP
ngày 12/11/2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ
Quy định về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; ban hành Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ
Nghị định 64/2019/NĐ-CPNghị định 64/2019/NĐ-CPThay đổi điều 7 của Nghị định 160/2013/ NĐ-CP nhằm cập nhật danh sách mới của các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. 
Nghị định 155/2016/NĐ-CP Nghị định số 155/2016/NĐ-CP
ngày 18/11/2016 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi Vi phạm các quy định về bảo vệ các loài hoang dã trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn; Vi phạm các quy định về quản lý cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học trong Nghị định 160/2013/NĐ-CP 
Thông tư 90/2008/TT-BNN Thông tư 90/2008/TT-BNN
ngày 28/8/2008 hướng dẫn xử lý tang vật là động vật rừng sau khi xử lý tịch thu
Quy định thủ tục, trình tự xử lý động vật hoang dã sau khi tịch thu trong xử lý vi phạm hành chính
Quyết định số  11/2013/QD-TTg Quyết định số 11/2013/QD-TTg
của Thủ tướng Chính phủ ngày 24/1/2013 Cấm xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán mẫu vật một số loài động vật hoang dã thuộc các phụ lục của công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp
Cấm xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán, ngoại trừ một số ngoại lệ như phục vụ mục đích nghiên cứu, ngoại giao,… 1. Mẫu vật tê giác trắng (Ceratotherium simum) và sản phẩm chế tác từ tê giác trắng. 2. Mẫu vật tê giác đen (Diceros bicornis) và sản phẩm chế tác từ tê giác đen. 3. Mẫu vật voi Châu Phi (Loxodonta africana) và sản phẩm chế tác từ voi Châu Phi.

Copyright 2007-2021 by Wildlife Conservation Society

WCS, the "W" logo, WE STAND FOR WILDLIFE, I STAND FOR WILDLIFE, and STAND FOR WILDLIFE are service marks of Wildlife Conservation Society.

Contact Information
Address: 2300 Southern Boulevard Bronx, New York 10460 | (718) 220-5100