Tăng cường năng lực thực thi pháp luật

WCS Việt Nam thúc đẩy cam kết phòng, chống tội phạm về ĐVHD của các cơ thực thi pháp luật, các cơ quan tư pháp các cấp bao gồm cảnh sát, kiểm sát, tòa án, hải quan, kiểm lâm và bộ đội biên phòng thông qua các chương trình đào tạo, tập huấn, diễn đàn được thiết kế phù hợp với từng nhóm đối tượng. Nội dung các chương trình nâng cao năng lực tập trung chủ yếu về kỹ năng phát hiện, điều tra, truy tố và xét xử tội phạm về ĐVHD; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và xây dựng chiến lược hành đồng, kết hợp với cập nhật thông tin về tình hình buôn bán trái pháp luật ĐVHD và hỗ trợ tại thực địa với sự tham gia của các đơn vị đào tạo chuyên ngành có uy tín trong nước và chuyên gia quốc tế.

Ngoài ra, WCS Việt Nam còn hỗ trợ các cán bộ thực thi pháp luật ứng dụng công nghệ trong phòng, chống buôn bán trái pháp luật ĐVHD thông qua website www.giamdinhloai.vn và ứng dụng di động “Giám định loài” nhằm tìm kiếm thông tin liên quan và nhận dạng loài và sản phẩm loài, kết nối với chuyên gia, tiếp cận các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống buôn bán trái pháp luật ĐVHD tại Việt Nam.

 

Một số kết quả nổi bật

  • Tổ chức các chương trình hội thảo, hội nghị, tập huấn chia sẻ thông tin cho cán bộ kiểm lâm, bộ đội biên phòng, hải quan, cảnh sát môi trường, cảnh sát kinh tế, cảnh sát điều tra, kiểm sát viên, thẩm phán, v.v. đóng góp tích cực vào việc tăng cường xử lý tình trạng buôn bán trái pháp luật ĐVHD.
  • Hỗ trợ các cán bộ thực thi pháp luật ứng dụng công nghệ trong phòng, chống buôn bán trái pháp luật ĐVHD thông qua website: http://www.giamdinhloai.vn/ và ứng dụng di động “Giám định loài” nhằm tìm kiếm thông tin liên quan và nhận dạng loài, sản phẩm loài, kết nối với chuyên gia, tiếp cận các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống buôn bán trái pháp luật ĐVHD> Cho đến nay đã có gần 540 tài khoản người sử dụng đang hoạt động (trong tổng sổ 1990 cán bộ được tập huấn), chủ yếu là các cán bộ kiểm lâm, cảnh sát và kiểm sát. Riêng năm 2020, có 53 tài khoản đăng ký mới (trong tổng số 295 cán bộ được đào tạo).

Copyright 2007-2021 by Wildlife Conservation Society

WCS, the "W" logo, WE STAND FOR WILDLIFE, I STAND FOR WILDLIFE, and STAND FOR WILDLIFE are service marks of Wildlife Conservation Society.

Contact Information
Address: 2300 Southern Boulevard Bronx, New York 10460 | (718) 220-5100