Thu thập, phân tích và cung cấp thông tin về các vi phạm liên quan tới ĐVHD

WCS Việt Nam cung cấp nguồn thông tin đáng tin cậy cho cơ quan thực thi pháp luật các cấp nhằm xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ việc vi phạm. Chúng tôi tiến hành phân tích và đánh giá các nguồn thông tin thu thập về tình hình vi phạm pháp luật liên quan đến quản ý và bảo vệ ĐVHD (bao gồm cả trên không gian mạng); đặc biệt là các đường dây tội phạm buôn bán ĐVHD và sản phẩm từ ĐVHD. Ngoài ra, với mạng lưới văn phòng đại diện tại gần 50 quốc gia, WCS đã triển khai một cơ sở dữ liệu và quản trị thông tin về buôn bán trái pháp luật ĐVHD trên toàn cầu nhằm hỗ trợ và thúc đẩy các hoạt động thực thi pháp luật dựa trên thông tin. Với tính ưu việt của phần mềm i2-IBM, cơ sở dữ liệu này là nơi lưu trữ an toàn và dễ tiếp cận thông tin về buôn bán trái pháp luật ĐVHD, cho phép chương trình WCS tại các quốc gia cũng như các chương trình khu vực tại châu Á, châu Phi và Mỹ La-tinh tìm kiếm và tích hợp thông tin.

 

Một số kết quả nổi bật

  • Nghiên cứu về tiêu thụ ĐVHD tại các nhà hàng ở các địa phương như Hà Nội, Lâm Đồng, Đắk Nông, Bình Dương, Đồng Nai, và TP. Hồ Chí Minh (2010);
  • Nghiên cứu tại các cơ sở như vườn thú tư nhân, cửa hàng đồ lưu niệm, trang sức mỹ nghệ, phong thủy, hiệu thuốc y học cổ truyền, cửa hàng thú cảnh;
  • Công bố báo cáo về các hoạt động buôn bán ĐVHD xuyên biên giới giữa biên giới Việt Nam và Trung Quốc ở địa bàn TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh từ năm 2010-2011 (2012)
  • Xuất bản báo cáo tình hình vi phạm về ĐVHD tại Việt Nam (2013-2017)
  • Thu thập và phân tích về tình trạng buôn bán trái pháp luật ĐVHD và sản phẩm ĐVHD trên các trang mạng xã hội (2018-2020)
  • Phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện hoạt động thống kê tội phạm liên quan đến động vật hoang dã, giai đoạn 2018 – 2019, nhằm xây dựng báo cáo “Đánh giá tình hình tội phậm và hiệu quả áp dụng các quy định của Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) về bảo vệ ĐVHD”

Copyright 2007-2021 by Wildlife Conservation Society

WCS, the "W" logo, WE STAND FOR WILDLIFE, I STAND FOR WILDLIFE, and STAND FOR WILDLIFE are service marks of Wildlife Conservation Society.

Contact Information
Address: 2300 Southern Boulevard Bronx, New York 10460 | (718) 220-5100