Đối tác


WCS Việt Nam có đối tác trực tiếp ở tất cả các cấp của Chính phủ Việt Nam. Nhờ đó, WCS có thể thường xuyên liên lạc với các cơ quan này và hỗ trợ khi cần thiết.  


Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Tài chính

Bộ Ngoại giao Việt Nam

Bộ Y tế

Bộ Công thương

Bộ Tư pháp

 • Vụ pháp luật hình sự và hành chính
 • Vụ Hợp tác Quốc tế

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Công an

Học viện Báo chí và Tuyên truyền 

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Viện Đào tạo Báo chí và Tuyên truyền

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Đại học Kiểm sát - Đại học Y tế công cộng 

Đại học Lâm Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh


Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật - Viện Sinh thái học Miền Nam


Ban Tuyên giáo Trung ương

 • Vụ Báo chí - Xuất bản

Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ Đạo 389)


Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

 • Vụ hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự (Vụ 13)
 • Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3)
 • Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án trật tự xã hội (Vụ 2)
 • Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ (Vụ 5)
 • Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
 • Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin (Cục 2)
 • Tạp chí Kiểm sát

Tòa án Nhân dân tối cao

Bộ Quốc phòng

Quốc hội Việt Nam

Ban Chấp hành Trung ương

Viện Tài nguyên và Môi trường - Đại học Quốc gia Hà Nội

Viettel Global - Viettel Công trình

Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam

WCS Việt Nam có đối tác trực tiếp ở tất cả các cấp của Chính phủ Việt Nam. Nhờ đó, WCS có thể thường xuyên liên lạc với các cơ quan này và hỗ trợ khi cần thiết.  


Bộ Công an


 • Cục Cảnh sát môi trường (C49)
 • Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm buôn lậu (C74)
 • Cục Cảnh sát kinh tế (C46)
 • Cục Đối ngoại
 • Học viện Cảnh sát nhân dân
 • Tư lệnh Cảnh sát cơ động
 • Công an Thàn phố Hà Nội

Bộ Công thương

 

Bộ Ngoại giao Việt Nam

 • Đại sứ quán Việt Nam tại Angola, Mozambique, Tanzania, Nam Phi
 • Vụ Trung Đông - Châu Phi

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 • Cục Thú y
 • Tổng cục Lâm nghiệp
 • Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam
 • Học viện Nông nghiệp Việt Nam
 • Chi cục Thú y vùng 6
 • Chi cục Thú y vùng 7
 • Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai
 • Chi cục Kiểm lâm Yên Bái
 • Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên
 • Vườn Quốc gia Cúc Phương

Bộ Tài chính

Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • Cục Bảo tồn đa dạng sinh học

Bộ Tư pháp

 • Vụ pháp luật hình sự và hành chính

Bộ Y tế

Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả


Ban Tuyên giáo Trung ương

 • Vụ Báo chí - Xuất bản

Đại học Y tế công cộng


Học viện Báo chí và Tuyên truyền  - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh


Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật


Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

 • Vụ hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự (Vụ 13)
 • Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3)
 • Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án trật tự xã hội (Vụ 2)
 • Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ (Vụ 5)
 • Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Copyright 2007-2021 by Wildlife Conservation Society

WCS, the "W" logo, WE STAND FOR WILDLIFE, I STAND FOR WILDLIFE, and STAND FOR WILDLIFE are service marks of Wildlife Conservation Society.

Contact Information
Address: 2300 Southern Boulevard Bronx, New York 10460 | (718) 220-5100