Nhà tài trợ và đối tác

WCS Chương trình Việt Nam gửi lời cảm ơn chân thành tới nhà tài trợ và đối tác đã cùng đồng hành với chúng tôi trong sứ mệnh bảo vệ các loài động vật và khu vực hoang dã trên toàn thế giới thông qua nghiên cứu khoa học, bảo tồn, giáo dục và khơi dậy giá trị của thiên nhiên đối với con người.
 

NHÀ TÀI TRỢ

 

ĐỐI TÁC CHÍNH PHỦ

 

CÁC ĐỐI TÁC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

ĐỐI TÁC TƯ NHÂN

 

CÁC ĐỐI TÁC KHÁC

Copyright 2007-2021 by Wildlife Conservation Society

WCS, the "W" logo, WE STAND FOR WILDLIFE, I STAND FOR WILDLIFE, and STAND FOR WILDLIFE are service marks of Wildlife Conservation Society.

Contact Information
Address: 2300 Southern Boulevard Bronx, New York 10460 | (718) 220-5100