Về chúng tôi

 

Mục tiêu của Wildlife Conservation Society (WCS) là bảo tồn các vùng hoang dã lớn nhất thế giới thuộc 15 khu vực ưu tiên - nơi lưu giữ tới hơn 50% giá trị đa dạng sinh học toàn cầu. Mục tiêu này được đưa ra trong Chiến lược bảo tồn đến năm 2020 của WCS, trong đó, WCS sẽ vẫn đặt trọng tâm vào việc bảo tồn loài đồng thời lập ra một kế hoạch tham vọng để thích ứng với thế giới đang ngày càng đổi thay nhanh chóng.


WCS đã làm việc tại Việt Nam từ năm 2006 với sứ mệnh hàng đầu là đấu tranh chống lại nạn buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật. Các hoạt động của WCS nhằm làm suy giảm, phá vỡ và triệt phá hoàn toàn các mạng lưới buôn bán động vật hoang dã, cũng như giảm áp lực săn bắn lên các quần thể hoang dã. Chúng tôi thúc đẩy hợp tác và hoạt động liên ngành ở cả cấp độ quốc gia và  quốc tế giữa các cơ quan thực thi pháp luật trọng yếu, như tòa án, các cơ quan quản lý tài nguyên thiên nhiên, các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế hoạt động trong lĩnh vực liên quan. Ngoài ra, những nỗ lực suốt nhiều năm qua của chúng tôi còn nhằm tăng cường hiệu quả thực thi pháp luật thông qua bắt giữ, khởi tố và kết tội thành công tội phạm về động vật hoang dã.

 

Copyright 2007-2021 by Wildlife Conservation Society

WCS, the "W" logo, WE STAND FOR WILDLIFE, I STAND FOR WILDLIFE, and STAND FOR WILDLIFE are service marks of Wildlife Conservation Society.

Contact Information
Address: 2300 Southern Boulevard Bronx, New York 10460 | (718) 220-5100