We Stand for WildlifeSM

WCS VIỆT NAM


Tổ chức Wildlife Conservation Society (WCS) bảo vệ các loài động vật và vùng hoang dã trên toàn thế giới thông qua nghiên cứu khoa học, bảo tồn, giáo dục và truyền cảm hứng về giá trị của thiên nhiên.

Với lịch sử hơn 125 năm hình thành và phát triển, hiện nay, WCS có văn phòng đại diện tại gần 50 quốc gia và trụ sở chính được đặt tại New York, Mỹ. Tại từng quốc gia, WCS đóng góp tích cực vào hoạt động bảo tồn các loài động vật và vùng hoang dã trên cơ sở hỗ trợ và phối hợp với các đối tác chính phủ, các cơ quan nghiên cứu và đào tạo, các tổ chức xã hội và cộng đồng địa phương. 

WCS bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 2006 với mục tiêu hàng đầu là tăng cường hiệu quả thực thi pháp luật trong phòng, chống và xử lý tội phạm về động vật hoang dã (ĐVHD).

Copyright 2007-2021 by Wildlife Conservation Society

WCS, the "W" logo, WE STAND FOR WILDLIFE, I STAND FOR WILDLIFE, and STAND FOR WILDLIFE are service marks of Wildlife Conservation Society.

Contact Information
Address: 2300 Southern Boulevard Bronx, New York 10460 | (718) 220-5100