Sức khỏe Động vật hoang dã

Nghiên cứu cho thấy khoảng 75% các bệnh mà con người mắc phải có nguồn gốc từ động vật, trong đó khoảng 72% có nguồn gốc từ các loài động vật hoang dã (ĐVHD). Sự xâm phạm của con người vào môi trường sống tự nhiên của ĐVHD và sự gia tăng của hoạt động gây nuôi ĐVHD để lấy thịt và buôn bán thú cảnh đã tạo cơ hội cho dịch bệnh lây truyền từ ĐVHD sang con người. Trong đấu tranh chống buôn bán ĐVHD trái pháp luật tại Việt Nam, tác động của việc gây nuôi và vận chuyển ĐVHD tới sức khỏe của con người cũng như động vật nuôi thông thường là một trong những vấn đề được quan tâm. Tại Việt Nam, nâng cao chất lượng sức khỏe cộng đồng là một ưu tiên hàng đầu của chính phủ, do đó ngăn chặn nguy cơ lây truyền dịch bệnh là lý do xác đáng để chống lại nạn buôn bán ĐVHD trái pháp luật.

Các trang trại nuôi ĐVHD thường không có cùng tiêu chuẩn về quy trình thích hợp để chăm sóc sức khỏe động vật như các trại nuôi động vật nuôi thông thường có thể có. Khó có thể xác định được tình trạng sức khỏe của các loài động vật bị buôn bán trái pháp luật tại Việt Nam, do đó nguy cơ xảy ra dịch bệnh lây truyền từ các loài động vật này luôn hiện hữu.

Tóm tắt hoạt động:

Chẩn đoán mẫu sử dụng kỹ thuật PCR là một phần của dự án PREDICT, 2017


  • WCS Việt Nam hợp tác với các đối tác chính phủ để xây dựng chiến lược hoặc quy trình chuẩn quốc gia (SOP) để triển khai hệ thống giám sát sức khỏe ĐVHD; 
  • Đánh giá hệ thống giám sát/quản lý ĐVHD hiện nay nhằm xác định cơ hội để bổ sung thêm hợp phần về ĐVHD, đặc biệt tại các khu vực tương tác giữa con người và ĐVHD có nguy cơ cao;
  • Thiết lập cơ chế hợp tác thực tiễn và bền vững cho mạng lưới đối tác nhằm chung sức xây dựng hệ thống giám sát sức khỏe ĐVHD tại Việt Nam;
  • Tiến hành giám sát dịch bệnh trên ĐVHD đối với các mầm bệnh đặc biệt nguy hiểm, là vấn nạn quốc gia. Đặc biệt, tiến hành khảo sát các mầm bệnh nguy hiểm được chọn, Rickettsia prowazekii, Yersinia pestis, vi-rút Nipah, vi-rút Hendra, vi-rút Dịch tả lợn châu Phi, vi-rút Cúm gia cầm, và vi-rút Lở mồm long móng;
  • Hợp tác với các cơ quan chính phủ Việt Nam, các tổ chức trong và ngoài nước để tổ chức tập huấn cho các cán bộ phòng thí nghiệm, cán bộ quản lý ĐVHD, bác sĩ thú y, và các tổ chức địa phương khác.
  • Cán bộ dự án PREDICT tại Việt Nam lấy mẫu tăm bông dịch miệng trên một cá thể tê tê Sunda tịch thu
    từ hoạt động buôn bán trái phép động vật hoang dã, tháng 2/2017
Nguồn: Jones, K. E., Patel, N. G., Levy, M. A., Storeygard, A., Balk, D., Gittleman, J. L., & Daszak, P. (2008). Global trends in emerging infectious diseases (Vol. 451). doi:10.1038/nature06536

PCR testing samples as part of the PREDICT project - 2017

PCR testing samples as part of the PREDICT project - 2017

Copyright 2007-2021 by Wildlife Conservation Society

WCS, the "W" logo, WE STAND FOR WILDLIFE, I STAND FOR WILDLIFE, and STAND FOR WILDLIFE are service marks of Wildlife Conservation Society.

Contact Information
Address: 2300 Southern Boulevard Bronx, New York 10460 | (718) 220-5100