Tin tức về Buôn bán Động vật hoang dã

Tổng quan vi phạm về ĐVHD (Tháng 8-tháng 10, 2019)

Views: 760
Tổng quan vi phạm về ĐVHD (Tháng 8-tháng 10, 2019)
(Tháng Mười Hai 31, 2019)   -   Từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2019, cơ quan chức năng đã phát hiện bắt giữ và xử lý 23 vụ việc liên quan đến vi phạm ĐVHD, hơn 33,6 kg sản phẩm ĐVHD và hơn 104.080 cá thể động vật.

READ THE STORY


Tổng quan vi phạm về ĐVHD (Tháng 5-tháng 7, 2019)

Views: 829
Tổng quan vi phạm về ĐVHD (Tháng 5-tháng 7, 2019)
(Tháng Mười 24, 2019)   -   Từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2019, cơ quan chức năng đã phát hiện bắt giữ và xử lý 34 vụ việc liên quan đến vi phạm ĐVHD, hơn 51 tấn sản phẩm ĐVHD và hơn 872 cá thể động vật.

READ THE STORY


Tổng quan vi phạm về ĐVHD (Tháng 1-tháng 4, 2019)

Views: 837
Tổng quan vi phạm về ĐVHD (Tháng 1-tháng 4, 2019)
(Tháng Năm 05, 2019)   -   Từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2019, cơ quan chức năng đã phát hiện bắt giữ và xử lý 52 vụ việc liên quan đến vi phạm ĐVHD, hơn 54 tấn sản phẩm ĐVHD và hơn 82 nghìn cá thể động vật.

READ THE STORY


Page 2 of 2First   Previous   1  [2]  Next   Last   

Copyright 2007-2021 by Wildlife Conservation Society

WCS, the "W" logo, WE STAND FOR WILDLIFE, I STAND FOR WILDLIFE, and STAND FOR WILDLIFE are service marks of Wildlife Conservation Society.

Contact Information
Address: 2300 Southern Boulevard Bronx, New York 10460 | (718) 220-5100