Tin tức về Buôn bán Động vật hoang dã

Entries for 'Phuc Tran'

Tổng quan vi phạm về ĐVHD (Tháng 1-tháng 4, 2019)

Views: 1302
Tổng quan vi phạm về ĐVHD (Tháng 1-tháng 4, 2019)
(Tháng Năm 05, 2019)   -   Từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2019, cơ quan chức năng đã phát hiện bắt giữ và xử lý 52 vụ việc liên quan đến vi phạm ĐVHD, hơn 54 tấn sản phẩm ĐVHD và hơn 82 nghìn cá thể động vật.

READ THE STORY


Copyright 2007-2021 by Wildlife Conservation Society

WCS, the "W" logo, WE STAND FOR WILDLIFE, I STAND FOR WILDLIFE, and STAND FOR WILDLIFE are service marks of Wildlife Conservation Society.

Contact Information
Address: 2300 Southern Boulevard Bronx, New York 10460 | (718) 220-5100