Tình hình buôn bán động vật hoang dã

Entries for Tháng Tư 2022

Góc nhìn báo chí | Buôn bán trái pháp luật động vật hoang dã tại Việt Nam | 2021

Views: 625
Góc nhìn báo chí | Buôn bán trái pháp luật động vật hoang dã tại Việt Nam | 2021
(Tháng Tư 01, 2022)   -   Trong quý IV năm 2021, lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ và xử lý 129 vụ việc liên quan đến vi phạm ĐVHD, thu giữ nhiều cá thể động vật và nhiều bộ phận cơ thể và sản phẩm của ĐVHD khác.

READ THE STORY


Copyright 2007-2021 by Wildlife Conservation Society

WCS, the "W" logo, WE STAND FOR WILDLIFE, I STAND FOR WILDLIFE, and STAND FOR WILDLIFE are service marks of Wildlife Conservation Society.

Contact Information
Address: 2300 Southern Boulevard Bronx, New York 10460 | (718) 220-5100