Tình hình buôn bán động vật hoang dã

Entries for Tháng Mười 2019

Tổng quan vi phạm về ĐVHD (Tháng 5-tháng 7, 2019)

Views: 1280
Tổng quan vi phạm về ĐVHD (Tháng 5-tháng 7, 2019)
(Tháng Mười 24, 2019)   -   Từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2019, cơ quan chức năng đã phát hiện bắt giữ và xử lý 34 vụ việc liên quan đến vi phạm ĐVHD, hơn 51 tấn sản phẩm ĐVHD và hơn 872 cá thể động vật.

READ THE STORY


Copyright 2007-2021 by Wildlife Conservation Society

WCS, the "W" logo, WE STAND FOR WILDLIFE, I STAND FOR WILDLIFE, and STAND FOR WILDLIFE are service marks of Wildlife Conservation Society.

Contact Information
Address: 2300 Southern Boulevard Bronx, New York 10460 | (718) 220-5100