Tin hoạt động

Entries for 'Phuc Tran'

Tập huấn “Quy trình báo cáo ca mắc bệnh/chết trên các loài động vật hoang dã” tại Nghệ An

Views: 746
Tập huấn “Quy trình báo cáo ca mắc bệnh/chết trên các loài động vật hoang dã” tại Nghệ An
(Tháng Sáu 26, 2020)   -   Trong hai ngày 25, 26 tháng 6 năm 2020, tại tỉnh Nghệ An, hơn 30 cán bộ của Vườn Quốc gia Pù Mát, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh Nghệ An, Hạt Kiểm lâm, Trạm Chăn nuôi Thú y của huyện Con Cuông, Anh Sơn và Tương Dương, tỉnh Nghệ An đã tham gia tập huấn “Quy trình báo cáo ca mắc bệnh/chết trên các loài động vật hoang dã (ĐVHD)&...

READ THE STORY


Copyright 2007-2021 by Wildlife Conservation Society

WCS, the "W" logo, WE STAND FOR WILDLIFE, I STAND FOR WILDLIFE, and STAND FOR WILDLIFE are service marks of Wildlife Conservation Society.

Contact Information
Address: 2300 Southern Boulevard Bronx, New York 10460 | (718) 220-5100