Thúc đẩy hợp tác song phương và đa phương nhằm đấu tranh với các đường dây tội phạm buôn bán ĐVHD xuyên quốc gia

WCS Việt Nam hỗ trợ các cơ quan chính phủ Việt Nam thúc đẩy hợp tác thực thi pháp luật giữa Việt Nam và các quốc gia dọc tuyến buôn bán ĐVHD trọng điểm tại châu Phi và châu Á thông qua: (i) hỗ trợ xây dựng khuôn khổ pháp luật cho việc hợp tác như ký kết các biên bản ghi nhớ, hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự, hiệp định phòng, chống tội phạm…; (ii) hỗ trợ duy trì quan hệ hợp tác song phương và đa phương thông qua đồng tổ chức các cuộc họp song phương, đa phương, hay tạo cầu nối trao đổi thông tin giữa các đơn vị đầu mối về hợp tác quốc tế của các cơ quan thực thi pháp luật các nước; (iii) tạo các cơ hội nâng cao năng lực cho cán bộ thực thi pháp luật của các nước  trong các khóa tập huấn chung. Chúng tôi đặc biệt thúc đẩy các cơ quan chính phủ chủ động chia sẻ thông tin về các vụ việc buôn bán trái pháp luật ĐVHD xuyên quốc gia và cùng nhau xây dựng các chiến lược thực thi pháp luật chung.

Trong những năm qua, WCS Việt Nam đã hỗ trợ các cơ quan chính phủ Việt Nam trong xây dựng khuôn khổ pháp luật và  cơ chế hợp tác nhằm đẩy mạnh tương trợ trong điều tra, truy tố và xét xử tội phạm ĐVHD giữa Việt Nam và các quốc gia gồm Trung Quốc, Lào, Campuchia, Indonesia, Kenya, Tanzania, Angola, Mozambique, Nigeria, Nam Phi, và Hoa Kỳ.

 

Một số kết quả nổi bật

  • Tháng 5/2015: hỗ trợ Mạng lưới Thực thi pháp luật về động, thực vật hoang dã Việt Nam (VN-WEN) họp và hội đàm về buôn bán trái pháp luật ĐVHD với cơ quan đối tác tại bốn nước châu Phi gồm Kenya, Tanzania, Mozambique và Nam Phi;
  • Tháng 11/2015: điều phối tổ chức đối thoại đa phương giữa Việt Nam và các nước Kenya, Tanzania và Mozambique về tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm ĐVHD xuyên quốc gia;
  • Năm 2017: điều phối tổ chức ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác ngành giữa Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam và Cơ quan Tổng chưởng lý Mozambique và hợp tác song phương giữa chính phủ Việt Nam và Mozambique về hợp tác bảo tồn động, thực vật hoang dã;
  • Tháng 3/2019: đồng tổ chức tập huấn về tư pháp trong xử lý các vụ việc buôn bán ĐVHD xuyên quốc gia cho các kiểm sát viên Mozambique và Việt Nam.

Copyright 2007-2021 by Wildlife Conservation Society

WCS, the "W" logo, WE STAND FOR WILDLIFE, I STAND FOR WILDLIFE, and STAND FOR WILDLIFE are service marks of Wildlife Conservation Society.

Contact Information
Address: 2300 Southern Boulevard Bronx, New York 10460 | (718) 220-5100