We Stand for WildlifeSM

WCS VIỆT NAMTổ chức WCS bảo vệ các loài động vật và vùng hoang dã trên toàn thế giới qua nghiên cứu khoa học, bảo tồn, giáo dục và khơi dậy giá trị của thiên nhiên đối với con người. Với lịch sử 120 năm hình thành và phát triển, WCS đã đóng góp tích cực để đẩy mạnh công tác bảo tồn động vật hoang dã trên toàn thế giới thông qua quan hệ đối tác với chính phủ các nước và cộng đồng địa phương. Hiện nay, WCS có văn phòng đại diện tại gần 60 nước trên toàn cầu và trụ sở chính được đặt tại New York, Mỹ.


WCS làm việc tại Việt Nam từ năm 2006 với các đối tác chính phủ, tổ chức phi chính phủ, các cơ quan quốc tế, truyền thông và cộng đồng nhằm tăng cường năng lực và cam kết của các cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý liên quan nhằm đấu tranh chống buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật.
Chúng tôi thúc đẩy hợp tác và phối hợp liên ngành ở cả cấp độ quốc gia và quốc tế giữa các cơ quan thực thi pháp luật, tư pháp, cơ quan quản lý tài nguyên thiên nhiên và các tổ chức xã hội. Những nỗ lực của chúng tôi đã góp phần tăng cường hiệu quả thực thi pháp luật thông qua việc bắt giữ, truy tố và kết án thành công tội phạm về động vật hoang dã.

 

Copyright 2007-2021 by Wildlife Conservation Society

WCS, the "W" logo, WE STAND FOR WILDLIFE, I STAND FOR WILDLIFE, and STAND FOR WILDLIFE are service marks of Wildlife Conservation Society.

Contact Information
Address: 2300 Southern Boulevard Bronx, New York 10460 | (718) 220-5100