Tăng cường ảnh hưởng đối với các cơ quan chính phủ


WCS hỗ trợ kỹ thuật và cung cấp thông tin cũng như kiến thức chuyên môn cho các cơ quan chính phủ đối với các vấn đề liên quan đến buôn bán động vật hoang dã (ĐVHD) trái pháp luật. WCS thực hiện các dự án nhằm chia sẻ thông tin và hướng sự chú ý của các nhà lãnh đạo, cán bộ chính phủ tới các vấn đề liên quan đến buôn bán ĐVHD trái pháp luật như những rủi ro đối với bảo tồn, sức khỏe, sinh kế của con người và an ninh quốc tế.

Thông qua hoạt động này, các cán bộ chính phủ cấp cao có thêm thông tin để có thể đưa ra các quyết định sáng suốt về cải thiện chính sách, luật pháp và nguồn lực, tăng cường hiệu quả của công tác thực thi pháp luật liên quan đến buôn bán ĐVHD trái pháp luật.


Hội thảo với các đại biểu Quốc hội về buôn bán động vật hoang dã, tháng 3/2017


Tóm tắt hoạt động:


Xây dựng các tài liệu liên quan dành cho cơ quan chính phủ

WCS tổ chức chương trình với các cơ quan cao cấp của Chính phủ nhằm tăng cường nhận thức về vấn nạn buôn bán ĐVHD trái pháp luật. Hoạt động này giúp xây dựng năng lực và nâng cao nhận thức của các cán bộ nhà nước có vai trò quan trọng trong việc thay đổi và xây dựng chính sách phòng chống buôn bán ĐVHD.

Tháng 3/2017, WCS đã tổ chức một hội thảo và một chương trình thực địa cho 45 đại biểu Quốc hội. Hội thảo tập trung cung cấp thông tin cho các đại biểu Quốc hội về nguyên nhân và tác động của vấn nạn buôn bán ĐVHD trái pháp luật và những nỗ lực đã được tiến hành để ngăn chặn vấn nạn này. Quốc hội là cơ quan lập pháp của Nhà nước Việt Nam, vì vậy, việc cung cấp thông tin cho các đại biểu quốc hội có thể cho phép nâng cao chất lượng chính sách của Chính phủ cũng như của hoạt động giám sát.

WCS cũng gửi một số báo cáo tóm tắt tới các cán bộ lãnh đạo Chính phủ giúp họ nắm bắt kịp thời các thông tin cập nhật về tình hình buôn bán ĐVHD trái pháp luật.


Tạo môi trường pháp lý thuận lợi

WCS cũng phối hợp với các bộ ngành liên quan như Bộ tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban pháp luật Quốc hội rà soát, đánh giá, xây dựng văn bản hướng dẫn và góp ý về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và phòng chống buôn bán ĐVHD trái pháp luật. WCS đã tham gia góp ý một số văn bản quan trọng như Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi năm 2017, Nghị định 40/2015/NĐ-CP và Nghị định 160/2013/NĐ-CP. Chúng tôi tin rằng những nỗ lực này cùng với việc nâng cao năng lực thực thi pháp luật sẽ giúp công tác xử lý các vi phạm liên quan đến ĐVHD đạt hiệu quả tốt hơn, khiến hoạt động buôn bán ĐVHD trái pháp luật trở thành hoạt động rủi ro cao và ít hấp dẫn hơn đối với nhiều người.


Hỗ trợ mạng lưới quốc gia lớn nhất trong công tác phòng chống buôn bán ĐVHD trái pháp luật

Mạng lưới thực thi pháp luật phòng chống buôn bán ĐVHD trái phép (VN WEN) gồm 13 cơ quan thành viên gồm Cơ quan quản lý CITES Việt Nam và Cục kiểm lâm thuộc Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD), Cục bảo tồn đa dạng sinh học thuộc Tổng cục môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE), Cục điều tra và phòng chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính (MOF), Cục cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường thuộc Tổng cục cảnh sát, Bộ công an (MPS), Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao… Trong đó, CITES là cơ quan thường trực của VN WEN.

Trong khoảng 5 năm qua, WCS đã đồng hành cùng với Cơ quan quản lý CITES Việt Nam, hỗ trợ tổ chức họp thường niên đánh giá và xây dựng kế hoạch hoạt động, khảo sát thực tế tại các trọng điểm và thúc đẩy hợp tác liên ngành trong công tác bảo vệ ĐVHD. WCS đã đề xuất đưa Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao trở thành thành viên của VN WEN để tăng cường hiệu quả xử lý vi phạm. WCS cũng đã phối hợp với Cơ quan CITES Việt Nam hỗ trợ đưa các cơ quan thành viên VN WEN đi tham dự các cuộc họp, hội thảo tập huấn song phương, đa phương với cơ quan đồng nhiệm các nước như Trung Quốc, Lào, Campuchia, Indonesia, qua đó tăng cường hiểu biết chung và xây dựng quan hệ hợp tác trong lĩnh vực chống buôn bán ĐVHD trái pháp luật.

Đồng thời, WCS cũng hỗ trợ cơ quan CITES Việt Nam tham dự một số sự kiện trong khu vực và quốc tế, chia sẻ và học hỏi thêm kinh nghiệm trong việc tăng cường thực thi Công ước và hệ thống pháp luật quốc gia. Trong vài năm gần đây, cơ quan CITES Việt Nam được đánh giá là đã năng động hơn trong việc thu hút sự quan tâm của chính phủ và các thành viên VN WEN, thúc đẩy cam kết và hành động tích cực của các cơ quan này trong phòng chống vi phạm liên quan đến ĐVHD.


Huy động sự tham gia của cơ quan thông tấn báo chí

Các cơ quan thông tấn báo chí và lực lượng phóng viên báo chí đóng vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh với các vi phạm pháp luật về bảo vệ ĐVHD. WCS đã phối hợp với Ban tuyên giáo Trung ương, là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tổ chức một số hoạt động tọa đàm, tập huấn nhằm thu hút sự quan tâm của các Tổng biên tập và phóng viên về lĩnh vực này. Thông qua các sự kiện, lực lượng phóng viên được khuyến khích viết bài, tìm hiểu sâu về mạng lưới buôn bán ĐVHD và hỗ trợ cơ quan chức năng xử lý vi phạm.

Trong hơn 10 năm hoạt động ở Việt Nam, WCS đã xây dựng, mở rộng và duy trì được mạng lưới các nhà báo hoạt động tích cực trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và ĐVHD, cung cấp tin tức liên quan hằng ngày, tạo điều kiện cho các nhà báo viết bài, truyền tải thông điệp hữu ích đến chính phủ và công chúng.

Tập huấn về CITES dành cho các thành viên của 
Mạng lưới thực thi pháp luật phòng chống buôn bán ĐVHD trái phép (VN WEN), tháng 12/2016

 

 

Copyright 2007-2021 by Wildlife Conservation Society

WCS, the "W" logo, WE STAND FOR WILDLIFE, I STAND FOR WILDLIFE, and STAND FOR WILDLIFE are service marks of Wildlife Conservation Society.

Contact Information
Address: 2300 Southern Boulevard Bronx, New York 10460 | (718) 220-5100