Cơ hội việc làm

Tuyển dụng: Tư vấn Chương trình nâng cao năng lực cho cán bộ nòng cốt trong phòng, chống buôn bán trái phép động vật hoang dã

Views: 90
(Tháng Ba 17, 2021) Công việc: Chương trình nâng cao năng lực cho cán bộ nòng cốt trong phòng, chống buôn bán trái phép động vật hoang dã (gọi tắt là Chương trình)Địa điểm: Việt NamI.        THÔNG TIN CHUNG Wildlife Conservation Society (WCS) là một tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động nhằm bảo tồn động vật và sinh cảnh hoang dã trên toàn thế giới t...

READ THE STORY


Tuyển dụng: Cán bộ Chương trình

Views: 245
(Tháng Hai 25, 2021) Vị trí: Cán bộ Chương trình Báo cáo tới: Trưởng nhóm Nâng cao năng lực Nơi làm việc: Hà Nội, Việt Nam Chương trình: WCS Việt Nam Phòng/ban: Nâng cao năng lực Loại hợp đồng: Toàn thời gian Liên hệ nội bộ với các vị trí: Nhân viên của các nhóm khác Thời gian đi công tác: Khoảng 20% thời gianThông tin chun...

READ THE STORY


Tuyển dụng: Trưởng nhóm Chính sách và Pháp luật

Views: 448
Tuyển dụng: Trưởng nhóm Chính sách và Pháp luật
(Tháng Mười Một 14, 2020) Vị trí: Trưởng nhóm Chính sách và Pháp luậtBáo cáo tới: Quản lí chương trìnhNơi làm việc: Hà Nội, Việt NamChương trình: WCS Việt NamNhóm/Phòng: Chính sách Pháp luậtLoại hợp đồng: Toàn thời gianLiên hệ nội bộ với các vị trí: Các Trưởng nhóm, các Quản lý của WCS Việt NamThời gian đi công tác: Dự tính...

READ THE STORY


Tuyển dụng: Bảo trì hệ thống máy tính văn phòng

Views: 178
Tuyển dụng: Bảo trì hệ thống máy tính văn phòng
(Tháng Mười 14, 2020) Công việc: Bảo trì hệ thống máy tính văn phòngBáo cáo cho: Cán bộ Tài chính-Hành chínhĐịa điểm: Văn phòng WCS Việt NamI.        THÔNG TIN CHUNG Wildlife Conservation Society (WCS) là một tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động nhằm bảo tồn động vật và sinh cảnh hoang dã trên toàn thế giới thông qua các hoạt động ...

READ THE STORY


Tuyển dụng: Chăm sóc sức khỏe cho động vật hoang dã: loài rùa mai mềm

Views: 196
Tuyển dụng: Chăm sóc sức khỏe cho động vật hoang dã: loài rùa mai mềm
(Tháng Mười 14, 2020) Wildlife Conservation Society, chương trình Việt Nam (sau đây gọi tắt là "WCS"), mời bày tỏ quan tâm đối với dịch vụ tư vấn “Chăm sóc sức khỏe cho động vật hoang dã: loài rùa mai mềm”. Các hoạt động chăm sóc sức khỏe động vật hoang dã bao gồm:1.   Thực hiện các đánh giá sức khoẻ cho cá thể động vật hoang dã (ĐVHD), xác định giới tính và g...

READ THE STORY


Tuyển dụng: Điều phối viên đào tạo

Views: 433
Tuyển dụng: Điều phối viên đào tạo
(Tháng Chín 08, 2020)   -   Vai trò chính của Điều phối viên đào tạo là hỗ trợ sự tham gia của các học viên trong Chương trình WCLI và thúc đẩy họ tích cực học tập. Điều phối viên đào tạo cũng sẽ hỗ trợ cho quá trình xây dựng và triển khai chương trình cũng như phụ trách giám sát/đánh giá tác động của Chương trình WCLI tại Việt Nam. Điều phối viên đ...

READ THE STORY


Tuyển dụng tư vấn

Views: 190
Tuyển dụng tư vấn
(Tháng Tám 25, 2020)   -   WCS tuyển chọn 4 nhà báo giàu kinh nghiệm, phối hợp với một điều phối viên chương trình, làm người hướng dẫn để truyền dạy kỹ năng và giám sát 12 sinh viên báo chí, nhà báo trẻ tiềm năng tham gia xuyên suốt chương trình.  

READ THE STORY


Tuyển dụng: Trưởng nhóm Truyền thông

Views: 333
Tuyển dụng: Trưởng nhóm Truyền thông
(Tháng Tám 12, 2020)   -   WCS đang tìm kiếm một Trưởng nhóm Truyền thông. Cùng với (các) thành viên trong nhóm, dưới sự giám sát của Quản lý Chương trình, Trưởng nhóm Truyền thông sẽ phụ trách việc xây dựng và thực hiện các chiến lược truyền thông cho WCS với các với các bên liên quan và đảm bảo sự gắn kết của các hoạt động truyền thông trong cô...

READ THE STORY


Tuyển dụng: Cán bộ Chương trình, Nghiên cứu thông tin (Hạn: 05/09/2020)

Views: 306
Tuyển dụng: Cán bộ Chương trình, Nghiên cứu thông tin (Hạn: 05/09/2020)
(Tháng Tám 26, 2020)   -   WCS Việt Nam đan tìm kiếm một Cán bộ Chương trình, Nghiên cứu thông tin làm việc chặt chẽ với và dưới sự giám sát của Trưởng nhóm HTTTPL, có trách nhiệm nghiên cứu và thu thập thông tin buôn bán động vật hoang dã (ĐVHD) tại hiện trường và thông qua các nguồn thông tin mở.

READ THE STORY


Tuyển dụng: Cán bộ Chương trình, Nghiên cứu thông tin

Views: 322
Tuyển dụng: Cán bộ Chương trình, Nghiên cứu thông tin
(Tháng Tám 10, 2020)   -   WCS Việt Nam đan tìm kiếm một Cán bộ Chương trình, Nghiên cứu thông tin làm việc chặt chẽ với và dưới sự giám sát của Trưởng nhóm HTTTPL, có trách nhiệm nghiên cứu và thu thập thông tin buôn bán động vật hoang dã (ĐVHD) tại hiện trường và thông qua các nguồn thông tin mở. Cán bộ Chương trình đóng...

READ THE STORY


Page 1 of 2First   Previous   [1]  2  Next   Last   

Copyright 2007-2021 by Wildlife Conservation Society

WCS, the "W" logo, WE STAND FOR WILDLIFE, I STAND FOR WILDLIFE, and STAND FOR WILDLIFE are service marks of Wildlife Conservation Society.

Contact Information
Address: 2300 Southern Boulevard Bronx, New York 10460 | (718) 220-5100