Blog

ತುರ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕೆಲಸ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಲಿರುವ ಲೆಸ್ಸರ್ ಫ್ಲಾರಿಕನ್

Views: 1142
ತುರ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕೆಲಸ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಲಿರುವ ಲೆಸ್ಸರ್ ಫ್ಲಾರಿಕನ್
(February 04, 2021) (ಮೂಲ: ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ।। ನೈಜೆಲ್ ಕಾಲರ್ ಅವರು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಕಾನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ-ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಲಾಗಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಲೇಖನ) ಅನುವಾದ: ಸೌರಭಾ ರಾವ್ಲೆಸ್ಸರ್ ಫ್ಲಾರಿಕನ್ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಭಯವಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಮೂರು ತಳಿವರ್ಧಕ ಬಸ್ಟರ್ಡ್ ಜಾತಿ ಹಕ್ಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆಯೇ ನನಗೆ ಅತೀವ ಆತಂಕವಿರುವುದು. ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಸ್ಟರ್ಡ್ (ಜಿಐಬಿ) ಮತ್ತು ಬೆಂಗಾಲ್ ಫ್ಲಾರಿಕನ್ ಕೂಡಾ IUCN ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 'ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಎನ್ಡೇಂಜರ್ಡ್' (Critically Endangered) ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಜಿಐಬಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಇಂದು ಮಿಲಿಯನ್-ಗಟ್ಟಲೆ ಧನಸಹಾಯ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಾಲ್ ಫ್ಲಾರಿಕನ್ ...

READ THE STORY


The urgency of a lesser florican conservation programme

Views: 4866
The urgency of a lesser florican conservation programme
(January 25, 2021) By Dr. Nigel CollarI am terrified over the future of the lesser florican. Of the three bustards that breed in India, it is the one I fear for by far the most. The great Indian bustard (GIB) and the Bengal florican are both listed as Critically Endangered, but the GIB has a multi-million dollar programme to support it, and the Bengal florican persists in a handful of protected areas, but the lesser florican is on its own, with tiny numbers in a few protected areas and little support from the auth...

READ THE STORY


Conversation with Jonathan Scott – Part 2

Views: 1366
Conversation with Jonathan Scott – Part 2
(January 13, 2021) Read part 1 here!Together with his wife, Angela Scott, Jonathan Scott is one of the most renowned names in wildlife photography and conservation in the world. In this last part of the interview, he talks about living in Africa for the past five decades, the changes he has witnessed in Masai Mara, the Big Cat Diary, the Mara Predator Conservation Programme, and if there are any conservation measures that India and Africa can borrow from each other – with our Media & Outreach Manager, So...

READ THE STORY


It’s time to test solutions, not people’s acceptance

Views: 1208
It’s time to test solutions, not people’s acceptance
(January 05, 2021) Written by Sourabha RaoOne winter morning, Shivaarsa, 39, had no premonition of the misfortune awaiting his discovery. As was his daily routine, he awoke early and walked up to his banana plantation, on the fringes of Bandipur National Park. But when he got there, the sight of it made his heart sink. Elephants had figured out a way to walk past the fence that protected his land, and damaged his banana crop beyond salvaging.Shivaarsa isn’t alone in suffering such tidings. In Boodanuru, a vi...

READ THE STORY


A Tale of Conflict and Captivity from a Tea Estate

Views: 1121
A Tale of Conflict and Captivity from a Tea Estate
(December 29, 2020) (i)Startled at the sight of another human,I growl, I roar, I pounce in defence, My paws hit the bars of the cell where I now live,Perhaps till my death it seems.On a fateful day of February, I was captured; the bagaan ka bagh was caught at last.If you ask me what was my crime, I’d never be able to answer,Was it my enviable adaptability?The land dotted with tea bushes and shrubs was a haven,Elusively I lived, disappearing into the undergrowth. Perfect space to birth a litter,Food ...

READ THE STORY


Conversation with Jonathan Scott – Part 1

Views: 2053
Conversation with Jonathan Scott – Part 1
(December 21, 2020) If we delve far back enough, we are all from Africa. And the first visit to the continent is the first return to it, return home. Thus ‘returning home’ in the 1970s was Jonathan Scott, of the ‘Big Cat People’ fame. What was an overland trip turned out to be a life-long tryst with this ancient land. Today, together with his wife, Angela Scott, Jonathan is one of the most renowned names in wildlife photography and conservation in the world. Here, he talks about his life as ...

READ THE STORY


Flying with the Hornbills - Part 2

Views: 1114
Flying with the Hornbills - Part 2
(December 18, 2020) In this last part of the two-part interview, Mr. Shashidhar Sastry, a retired officer of the Indian Forest Service talks about community forest management and jhum cultivation practices in Nagaland.3. Could you talk about the community forest management in Nagaland?Given the background of land ownership in the state, with 88% of the forest area under community or individual ownership, coupled with the traditional practice of jhum cultivation, there was pressure on the resources. However, some is...

READ THE STORY


Flying with the Hornbills – Part 1

Views: 1931
Flying with the Hornbills – Part 1
(December 08, 2020) Nagaland, a Northeastern state with over 8000 square kilometres of forest cover, a state which has been undergoing insurgencies and inter-faith conflicts since independence, a state where agriculture – as the most important economic activity – covers over 70% of the state's economy, and most importantly, a state which celebrates its wildlife.  Mr. Shashidhar Sastry, a retired officer of the Indian Forest Service talks about his experiences as the Principal Chief Conservator...

READ THE STORY


Coastal Erosion – A Threat

Views: 4061
Coastal Erosion – A Threat
(December 01, 2020) In the early 1900s, the Lebanese-American poet Khalil Gibran wrote in a poem:It is said that before entering the seaa river trembles with fear.She looks back at the path she has traveled,from the peaks of the mountains,the long winding road crossing forests and villages.And in front of her,she sees an ocean so vast,that to enterthere seems nothing more than to disappear forever.But today, in Kerala’s Thiruvananthapuram, it is the beach which is fighting the fear of disappearing forever, as...

READ THE STORY


Bringing Generations Together for GIB Conservation

Views: 1056
Bringing Generations Together for GIB Conservation
(November 24, 2020) By Anil Kumar Nair The critically endangered great Indian bustard (GIB) in Jaisalmer is distributed along the Pokhran Field Firing Range (PFFR) and the Desert National Park (DNP). While DNP is a protected area, the PFFR, though being a restricted area, does not have the protection for wildlife like DNP. In the entire country today, these are the only two breeding populations of the GIB remaining in the wild, a species believed to be fewer than 100 individuals now.The GIB population in the P...

READ THE STORY


Page 6 of 25First   Previous   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  Next   Last   

Facebook

Instagram

Twitter

Youtube

Linkedin

© 2023 Wildlife Conservation Society - India

WCS, the "W" logo, WE STAND FOR WILDLIFE, I STAND FOR WILDLIFE, and STAND FOR WILDLIFE are service marks of Wildlife Conservation Society.

Contact Information
Address: 551, 7th Main Road Rajiv Gandhi Nagar, 2nd Phase Bengaluru - 560097 Karnataka, India https://g.page/WCS-India?share | 080-2973-7455